Rekisteriseloste

Perustuu Rimacon Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 8.8.2016

1. Rekisterinpitäjä

Rimacon Oy (y-tunnus: 1972410-5)
Siikajoentie 347
92140 Pattijoki
FINLAND

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marko Rinkinen
Rimacon Oy
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Rimacon Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden, kanta-asiakassuhteiden ja muihin asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointi, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymävuosi
 • henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt

Rimacon Oy:n verkkokaupan asiakkaista ja verkkopalvelun www.rimacon.fi mahdollisista muista käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja (edellä mainittujen perustietojen lisäksi):

 • toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot
 • maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Rimacon Oy:n verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot (esim. tieto siitä, mitä tuotetta rekisteröity on palvelussa katsonut) ja tekniset tiedot (kuten IP-osoite), jos tietoja liitetään henkilötietoihin
 • tiedot koskien rekisteröidyn luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten tuotearvostelut

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi, kun rekisteröity asioi Rimacon Oy:n verkkokaupassa tai käyttää muutoin Rimacon Oy:n verkkopalvelua. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen.. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään. Kanta-asiakas voi tehdä kiellon kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.